Hipertónia céljai.

A hipertónia céljai és céljai, Az egyesületről

Az egészségműveltség és a terápiahűség felmérése magasvérnyomás-betegséggel élők körében [Assesment of health literacy and therapeutic adherence among patients with hypertension] Varga Bernadett, Stromajer-Rácz Tímea, Bornemisza Ágnes, Lukács-Horváth Marianna, Csima Melinda Összefoglaló Összefoglaló Bevezetés: A hipertónia előfordulásának magas gyakorisága a fejlett és fejlődő országokban egyaránt jelentős népegészségügyi problémának számít.

Megelőzésében számottevő szerepe van azoknak az ismereteknek, készségeknek, melyek az egészségműveltség részeként az egészségtudatos magatartáson keresztül fejtik ki hatásukat.

a hipertónia céljai és céljai

Vizsgálatunk célja felmérni a 45 évnél idősebb, magasvérnyomás-betegséggel élők egészségműveltségét, terápiahűségét, valamint egészségmagatartását. Módszertan: Keresztmetszeti, kvantitatív, leíró vizsgálatunkat kérdőíves lekérdezés keretében Kutatási eszközünk saját szerkesztésű kérdések szociodemográfiai ismérvek, egészségmagatartásra vonatkozó kérdések mellett a nemzetközi szakirodalomban alkalmazott, standardizált kérdéseket Health Literacy EU Q16, Morisky Medication Adherence Scale 8-item MMAS is tartalmazott.

A minta jellemzését leíró statisztikával, a változók közötti kapcsolatok vizsgálatát matematikai statisztikai próbákkal χ²-próba, lineáris regresszió, ANOVA, független T-próba végeztük el. Következtetések: A hipertóniás betegek körében végzett vizsgálatunk ráirányította a figyelmet az egészségműveltség és a terápiahűség közötti kapcsolatra: a magasabb szintű egészségműveltség jellemzően magasabb fokú terápiahűséggel jár együtt.

A prevenciós céllal végzett egészségfejlesztő beavatkozások tervezése és végrehajtása során ezért figyelembe kell venni a kognitív a hipertónia céljai és céljai közötti különbséget, főként az alacsony egészségügyi ismeretekkel rendelkező betegek esetén, melynek eredményeként egészségműveltségük fejlődik, és egészségtudatosabb magatartás alakul ki náluk.

Summary Introduction: High prevalence of hypertension is a significant public health problem in both developed and developing countries. The knowledge and skills that exert their effect through health-conscious behavior as part of health education play a significant role in its prevention.

a hipertónia céljai és céljai

The aim of our study was to assess health education, therapy loyalty, and health behavior of people with hypertension over the age of 45 that are part of health education. Methods: Our cross-sectional, quantitative, descriptive study was conducted between February and June using a questionnaire survey. In addition to self-edited questions sociodemographic criteria, health behavior questionsour research tool also included standardized questions applied in the international literature Health Literacy EU Q16, Morisky Medication Adherence Scale 8-item MMAS.

a hipertónia céljai és céljai

Sample characterization was performed, and the relationships between the variables were examined using mathematical statistical tests χ²-test, linear regression, ANOVA, independent T-test. Conclusions: Towards a study in hypertensive patients, there is a relationship between health literacy and adherence: a hipertónia céljai és céljai characteristics of high levels of health literacy are associated with a high level of adherence. The design and implementation of preventive health promotion interventions should therefore take into account the difference between cognitive abilities, especially in patients with low health knowledge, resulting in improved health literacy and magas vérnyomás orvosi központ kezelése health-conscious behavior.

Kulcsszavak egészségműveltség; terápiahűség; magas vérnyomás; egészségmagatartás [health education; therapeutic adherence; hypertension; health behavior] Teljes szöveg: Teljes szöveg Felhasznált szakirodalom Naimi AJ, Naderiravesh N, Bayat ZS, et al.

Correlation between health literacy and health-related quality of life in patients with hypertension, in Tehran, Iran, — Electron Physician.

Magas vérnyomás kezelés céljai, Magas vérnyomás szövődményei között megtalálhatóak:

A hypertonia epidemiológiája Magyarországon. Hypertonia és nephrologia. WHO, Geneva, The association between self-efficacy and hypertension self-care activities among African American adults. Journal of Community Health. Health Serv Res Manag Epidemiol. Health Promotion Glossary. Szabó P, Kósa K. Egészségműveltség a magyar népesség körében. Orvostovábbképző Szemle. Kickbusch I.

Think health: what makes the difference. Health Promot Int. Ratzan SC. Health literacy: communication for the public good. Health literacy — a heterogeneous phenomenon: a literature review. Scand J Caring Sci. Functional health literacy in Switzerland — validation of a German, Italian, and French health literacy test.

  1. Megjelent:
  2. A magas vérnyomás szó szerinti kezelése
  3. Stressz okozta magas vérnyomás kezelése

Patient Educ Couns. The European Health Literacy Project — Koltai J, Kun E. A magyarországi egészségértés nemzetközi összehasonlításban.

Predictive validity of a medication adherence measure in a patient setting.

Primarni stupac

J Clin Hyper. Telekes A. Az időskori onkológia alapjai. Italian Journal of Sociology of Education. BMJ Open. Health literacy scale - European union-Q a validity and reliability study in Turkey.

Int Res J Medical Sci. Health Literacy Project — Polyák É. A tápláltsági állapot vizsgálata. Életkorhoz korrigált BMI értékek.

7 lépés a Magas vérnyomás csökkentéséhez

In: Figler M editor. Klinikai és gyakorlati dietetika. Medicina Könyvkiadó ZrtBudapest, Relationship between health literacy and knowledge among patients with hypertension in Isfahan province, Iran.

Vérnyomás problémák – az elkerülés tünetei jódgyűrűk magas vérnyomás esetén

Int J Hypertens. Medicina Kaunas. National indicators of health literacy: ability to understand health information and to engage actively with healthcare providers - a population-based survey among Danish adults. A hipertónia céljai és céljai Public Health.

3,5 millió magyar világnapja van ma

Patient Prefer Adherence. Betlehem J, Oláh A. Az ápolás megújulásának lehetősége hazánkban. APN szerepe a hypertoniás beteg gondozásában a háziorvosi körzetben.