Kisfaludy Sándor: V. ÉNEK.

Egészség völgy szív bölcs gabona, Posts by category

Amíg egy volt Jin meg a nép, Jin volt az ég mása-képe, nézd a Jin sorsát: nem ád ám könnyen megbízást az ég se.

egészség völgy szív bölcs gabona

Ég megbízást nem ád könnyen; bár meg ne vonná tőletek! Ragyogjon híretek!

egészség völgy szív bölcs gabona

Az ég bízta meg Jü-t s a Jin-eket. Ám ki nem fürkészi senki, mi lehet az ég szándéka; Ven-ben bízzék tízezer föld, Ven király legyen a példa!

egészség völgy szív bölcs gabona

Égi fenség: Jin öröke; s a négy táj nincs meghódítva. Csi földjéről, Csung törzséből jött s feleségül ment Csou-ba, araként a székvárosba, hites ura, Vang, ki mellett a szent erényt ragyogtatta.

A feltámadás, az élet - gyereahogyvagy

A nemes hölgy, Taj nagyasszony, dicső Ven királyt foganta, Ven király a jót tisztelte, a nagy ősöket szolgálta, nem tért le az igaz útról, szert tett mind a négy égtájra.

Menny a földre letekintett, jó Ven király ült a trónra, házastársát égtől kapta, s a Hja folyó partja adta, s a Vej folyó partja adta.

egészség völgy szív bölcs gabona

Ven daliás, délceg király, s az országban volt egy leány, nagy országban egy szép leány, vélnéd, a menny hugocskája. Ven király a Vej partjára, komp-hidat vert egészség völgy szív bölcs gabona, Szent segítség szállt a mennyből, segítséget nyert Ven fentről.

egészség völgy szív bölcs gabona